Friday, February 2, 2018

Các Câu Nói Thương Tâm Nhất Tại ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’, Dư��ng Thế Thổn Thức Không Thôi

Trong tác phẩm bất hủ "Tam Quốc diễn nghĩa", các nhân vật lịch sử quả tình là đa số, văn phong cũng vô cùng phong phú. có đầy đủ câu nói thương tâm mà cho đến hiện tại vẫn khiến cho cõi trần thổn thức mãi ko thôi.một. "Người sống ở đời, chuyện ko như ý thường chiếm đến tám, chín phần"

Trong số hồ hết anh hùng trong "Tam quốc diễn nghĩa", Dương Hỗ (221-278) vốn không hề là người đáng thất vẳng nhất trên chốn quan trường. Ông từng dùng cho cho 2 triều Tào Nguỵ và Tấn, được vua Tấn phong tới chức thị xã công, thực ấp 3000 hộ. mặc dù Dương Hỗ lại là một trong những người đề cập ra câu nói chán nản ko như ý nhất trong tam quốc diễn nghĩa.

"Nhân sinh thất ý vô nam bắc"(nam bắc nào ai được thỏa lòng). có câu nhắc này, Dương Hỗ bỗng chốc phát triển thành người bạn tri âm của các người chán nản, không được như ý muốn.

Dễ mang thể nhận thấy rằng, đây là giọng điệu điển hình của loại người bi quan. các người bi quan thường hay nói "càng đánh càng thua", trong khi người lạc quan sẽ nói "càng thua thì càng phải đánh", cộng 1 cảnh ngộ giống nhau, nhưng sĩ khí lại hoàn toàn khác nhau.

tuy nhiên, đứng trước tình huống này, những người sống lạc quan vô tư sẽ ko do đó mà nhụt chí. trái lại, họ vẫn sẽ hoan hỉ kể rằng:"Chuyện như ý trong trần thế, chí ít vẫn có một, hai phần cơ đấy!".

2. "Cúc cung tận tụy, http://chanhkien.org tới chết mới thôi"

phổ biến người cho rằng đây là câu kể động viên chí sĩ, đầy lòng bác ái xả thân vì nước. tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đây là một câu nói rất thương tâm.

lúc Khổng Minh nói "Cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi", là lúc "phạt Ngụy" vốn đã trở nên điều không tưởng, rồi sau Đó ông chết ở gò Ngũ Trượng.

Trong "Thần điêu hiệp lữ", lúc Quách Tĩnh đề cập ra câu"Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi",có người liền thở dài 1 tiếng:Quách đại hiệp gần phải hy sinh rồi, thành Tương Dương ko giữ được nữa rồi, Đại Tống sắp tiêu vong rồi!

Quả đúng như"ra trận chưa thắng người đã mất, trường sử anh hùng lệ đầy khăn!".

three. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"

Khổng Minh dốc hết sức lực phò tá cha con Lưu Bị, sáu lần ra Kỳ Sơn, nhưng vẫn phạt Ngụy thất bại, nên đành phải thở dài rằng:"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chẳng thể cưỡng cầu".Câu nhắc này làm người ta không thể ko cảm thấy bi cảm.

sự thế dồn dập ko chấm dứt, mệnh trời đã định trốn khiến cho sao? lúc Lưu Bị xưng đế, Tôn Quyền đã chiếm lĩnh một phương, Tào toá thao túng thiên tử hiệu lệnh chư hầu, Quan Vũ bại trận đến Mạch Thành… hết thảy đều là ý trời.

Dù với tài kinh thiên trấn địa, hay chuyển núi dời sông, ra công xoay chuyển tình thế, thì cũng địch không lại ý trời. Hạng Vũ năm xưa ở Cai Hạ mà nói"Trời muốn ta chết, chẳng phải ở lỗi sử dụng binh", quả tình có ý trời trong Đó vậy!

four. "Thị phi thành bại hóa thành không"

các người khi chán nản, thất bại mới với cảm xúc như vậy. Như Tào tể tướng tuyến phố khiến quan rộng mở, dù cho nếm đủ mùi vị thất bại, vẫn"may mắn lắm thay, vịnh thơ ca hát", hát rằng"Ngựa chiến nằm co, chí còn rong ruổi. Anh hùng trung niên, khảng khái vẫn kia!".

những bậc văn nhân cũng dựa vào các áng văn thơ mà thỏa lòng oán than. Tô Đông Pha lúc còn trẻ chí khí cao vời vợi, từng tự phụ"được như Nghiêu Thuấn, chuyện này khó gì".Nhưng sau khi thập tử nhất sinh trên chốn quan trường, thì tâm ý nguội lạnh, mất hết ý chí mà than rằng:"Tào túa 1 đời anh hùng, mà nay ở đâu đây?".

Nhân vật lịch sử trong "Tam quốc diễn nghĩa" nhiều vô số, văn phong vô cùng phong phú. vì thế, để lấy ra 4 câu nói thương tâm nhất thật chẳng phải thuận tiện. dù thế, không thể phủ nhận rằng dù sở hữu trải qua bao lớp sóng dập vùi của lịch sử, những câu đề cập đó vẫn như văng vọng bên tai, khiến cho hậu thế thương tâm, thổn thức.

Từ khóa: tam quoc dien nghia.